Αρχική Σελίδα | Ανακοινώσεις | Χρήσιμες σημειώσεις | Θεωρία | Ασκήσεις | Βιβλογραφία

Οι επιταχυντές φορτισμένων σωματιδίων είναι πολύπλοκες και συχνά γιγαντιαίες κατασκευές που συνδυάζουν υψηλή τεχνολογία και ακριβή εφαρμογή των νόμων της Φυσικής. Η χρήση τους είναι ευρύτατα διαδεδομένη σε θεμελιώδη προβλήματα βασικής φυσικής, πειράματα φυσικής στερεάς κατάστασης και νέων υλικών, ιατρική φυσική, τεχνολογία κλπ.

Οι βασικές αρχές λειτουργίας τους στηρίζονται κυρίως πάνω στην κλασσική φυσική και συγκεκριμένα στην Κλασσική Μηχανική και τον Ηλεκτρομαγνητισμό. Στο μάθημα θα γίνει λεπτομερής ανάπτυξη των αρχών που διέπουν κυρίως τους κυκλικούς επιταχυντές αν και θα αναφερθούμε και σε γραμμικούς επιταχυντές επίσης.

Θα συζητήσουμε εκτενώς ορισμένους συγκεκριμένους επιταχυντές όπως το LHC το οποίο υπολογίζεται να αρχίσει να λειτουργεί σύντομα στο CERN.

Ώρες: 3

ΔΜ: 3

Προαπαιτούμενα: Κλασσική Μηχανική, Ηλεκτρομαγνητισμός Ι.

Ο Ηλεκτρομαγνητισμός ΙΙ είναι πολύ χρήσιμος για το μάθημα αλλά δεν είναι προαπαιτούμενο. Βιβλιογραφία: Υπάρχει μόνο αγγλική βιβλιογραφία και θα ακολουθήσουμε κάποιο βιβλίο γραμμένο στα Αγγλικά.

Εξέταση: Θα δοθούν ασκήσεις προς επίλυση, πιθανά εργασία και θα υπάρχει και τελική γραπτή εξέταση.

Διδάσκων: Γ. Τσιρώνης